מה היא מזוזה?


"וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך" (דברים, י"א), מצווה היא מהתורה למקם מזוזה על כל משקוף על מנת שתשמש תזכורת תמידית לנוכחות האלוהית. אך התורה אינה מציינת במפורש את המזוזה ומועד התהוותה אינו יודע. המזוזה, שהחלה את דרכה כחקוקה על משקוף הבית התפתחה במהלך השנים, והפכה למוצר אומנותי המקבל ביטוי רב באומנות העממית העכשווית.

נדיר לגלות בית יהודי, או משרד ובית-עסק השייכים ליהודי, בלא שתהיה מזוזה קבועה בפתחיהם. כל יהודי חש, שבלי מזוזה אי-אפשר להיכנס לבית. זהו ביטוי לקשר העמוק שבו קשור כל יהודי למצוות התורה ולמצווה המסמלת אותן - המזוזה.

מה היא מזוזה?


למזוזה משמעויות אחדות. היא משמשת כסמל, "סמל מעמד" - אות למעמד יהודי. היא גם מהווה כעין תזכורת מתמדת לבתי הבית. בכל עת שהיהודי עובר בפתח שהמזוזה קבועה בו - הוא מבחין בה וזוכר את יחודו היהודי ואת התפקיד המוטל עליו בתור שכזה.

אולם עיקר חשיבותה של המזוזה הוא בכך, שהיא משרה את קדושתו של הבורא בבית היהודי. את המזוזה כותב "סופר סת"ם" (אדם שמלאכתו לכתוב ספרי-תורה, תפילין ומזוזות) על-גבי קלף, בזהירות ובהקפדה, בקדושה ובטהרה. כתוצאה מכך הופך הקלף הזה, כאשר הוא נקבע בפתחי הבית, לחפץ קדוש; קדושת הבורא שורה בו.

כשיהודי קובע, אפוא, מזוזות כשרות בפתחי ביתו - הוא מעמיד את הבית, על כל חדריו, תחת חסותו של הבורא. מרגע קביעת המזוזות תשרה בבית קדושתו של הקדוש-ברוך-הוא. הבית היהודי הופך על-ידי-כך למעין מקדש- זוטא לשכינה.

מה היא מזוזה?


נקודה זו מסבירה מדוע יש למזוזה סגולה לשמירה ולהגנה. כאשר הבית נמסר לרשות הבורא - מובן שהוא שומר ומגן עליו ועל המתגוררים בו. המקורות המסבירים את מהות המזוזה אף מדגישים, כי המזוזה מגינה על בני הבית גם בעת צאתם ממנו, זאת על סמך הפסוק (המתייחס כלפי המזוזה): "ה' ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם" (תהילים קכא,ח).

אולם ברור, שתכונה זו קיימת רק במזוזה כשרה. מזוזה פסולה מאבדת סגולה זו; הקדוש-ברוך-הוא אינו שורה בו. לכן חשוב כל כך להבטיח את כשרותן של המזוזות. כשהמזוזות הן כשרות, הן מגינות על הבית ועל יושביו והן גם מקרינות סביבן אור יהודי וקדושה.

מה הוא כוחה של המזוזה?
הגימטרייה של השם מזוזה = 65 = אדני = מלכות (העולם הזה).
מזוזות = זז מוות מהבית.
שם השם "שדי" המופיע בציידו השני של הקלף, הוא עיקר השמירה על הבית ודייריו מפני חיצונים ומזיקים. "שדי" = שומר דלתות ישראל
לכן חשוב, כשנכנסים לבית, לכוון במחשבה את אותיות השם "שדי".

מה היא מזוזה?


לקלף, נודעת חשיבות רבה, הוא מכיל שתי פרשות מהמקרא "שמע" (דברים ו' 4-9) "והיה אם שמוע" (דברים י"א 13-21) הכתובות בצידו האחד, ואילו מעברו השני כתובה המילה'שדי' שפירושה "שומר דלתות ישראל". כאשר הקלף מגולגל, האות 'ש' פונה כלפי חוץ כך שהיא נראית מתוך בית המזוזה (באלו אשר מכילים חלון). על מנת להיחשב כשר, על הקלף להיות כתוב בידי סופר סת"ם על עור של בהמה כשרה.

יש המאמינים כי המזוזה הינה קמע למזל טוב. נוהג זה, החל בימי הביניים תחת השפעת הקבלה, אשר החשיבה את המזוזה כקמע מגן. אך למעשה, משמעות המזוזה, שעלינו לזכור תמיד, במוחנו ובליבנו, את מצוות ה' ואת מחויבותנו כלפיו.

לעומת החוקים הקפדניים החלים על הקלף, אין הוראות מפורשות לגבי בית המזוזה ועיצובו נתון לפירושים אומנותיים שונים התלויים באומן, בחומרים הזמינים של התקופה ובהשפעות סביבתיות של המדינה בה חי האומן.

מה היא מזוזה?


מה מסמלת האות "ש" ?

שַׁדַּי - שם קדום של ה', המופיע בשירה הקדומה ובסיפורת. כדברי ה' למשה: "וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי, ושמי ה' לא נודעתי להם" (שמות ו' 3).

הועלו הצעות שונות לפירוש השם: מלשון "שדד" (במשמעות כוח רב, תקיף וחזק); אשר די; מלשון פוריות - שדיים; או מאכדית : שָׁדוּ = הר, כלומר: רם, נישא, אדון, או: האל ההררי/ אל ההרים, כדברי הארמים על ה': "אלוהי הרים אלוהיהם" (מלכים א', כ' 23).

בצירוף "אל שדי" - שדי הוא תואר לאל. לעיתים מופיעים שני השמות בתקבולת. המסורת המאוחרת מתייחסת לשם "שדי" הנכתב על המזוזה - האל השומר עלי, שומר החיים והפוריות - כאל ראשי תיבות: "שומר דלתות ישראל".